Yhdistyksen vuosikokous

Aika: Keskiviikko 22.9.2021 klo 18.00

Paikka: Rantakylän yhtenäiskoulu

Läsnäolijat: Janne Sajaniemi, Olli Torkkeli, Niko Haverinen ja Karoliina Haverinen.

 1. Avattiin kokous klo 18.28.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Sajaniemi, sihteeriksi Karoliina Haverinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Niko Haverinen ja Olli Torkkeli. 
 3. Kokous todettiin lailliseksi. Kokouksesta on ilmoitettu kaksi viikkoa aikaisemmin seuran internetsivuilla ja Instagram-tilillä 7.9.2021.
 4. Hyväksyttiin esityslista.
 5. Esitettiin yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toimikaudelta 1.6.2020–31.5.2021.
 6. Vahvistettiin tilinpäätös. 
 7. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 8. Vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintakaudeksi. 
 9. Päätettiin yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 25 euroa ja kannattajajäsenen jäsenmaksuksi 15 euroa kaudelle 2021–2022. Jäsenmaksun eräpäiväksi päätettiin 31.10.2021.
 10. Vahvistettiin yhdistyksen talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi. 
 11. Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Janne Sajaniemi ja rahastonhoitajaksi Olli Torkkeli. 
 12. Valittiin yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi Niko Haverinen ja Karoliina Haverinen. 
 13.  Valittiin toiminnantarkastajaksi Päivi Pajulahti ja hänelle varamieheksi Niko Anttonen. 
 14. Ei muita asioita.
 15. Päätettiin kokous klo 18.54.