Yhdistyksen vuosikokous tiistaina 12.11 klo 18.00

Mikkelin NMKY ry

Yhdistyksen vuosikokous

Aika: Tiistai 12.11.2019 klo 18.00

Paikka: Rantakylän yhtenäiskoulu, Janne Sajaniemen koululuokkatila

 1. Kokouksen avaus.

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 1. Esityslistan hyväksyminen.

 1. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta (1.1.2018 - 31.5.2019) ja toiminnantarkastajan lausunto.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 1. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi toimintakaudeksi.

 1. Päätetään varsinaisen jäsenen sekä kannattajajäsenen jäsenmaksuista kaudelle 2019-2020 sekä jäsenmaksun eräpäivä.

 1. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio kuluvaksi toimintakaudeksi. 

 1. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja seuraavaksi toimintakaudeksi.

 1. Valitaan yhdistyksen hallitukseen 2-7 jäsentä.

 1. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varamies.

 1. Muut asiat.

 1. Kokouksen päättäminen.


Kokouksen koollekutsuja Janne Sajaniemi